IJHSA

Search
Close this search box.

In Press

Yang Wu
Li Guo1, Yijie Sun1
1School of Economics and Management, Shangqiu University, Shangqiu 476000, China.
Yi Li1, Qingda Tan2
1School of Law, Dongguan City University, Dongguan 523419, China.
2School of Materials Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030600, China.